Nằm mơ đi học thì đánh con gì dễ trúng?

Nằm mơ đi học thì đánh con gì dễ trúng?